Nuoriso ja opetus

pekkaopettaja.jpg

Suomalaisen ikärakenteen kehityksestä johtuen nuorilla on suuri rooli vastuunkantajina tulevaisuudessa. Katson, että nuorisoa koskeviin asioihin ja erityisesti kolutuksen kehittämiseen on syytä suhtautua todella vakavasti.

Tärkeä asia, josta olen jo vuosia sitten puhunut on nuorisotyöttömyys ja nuorten syrjäytymisen estäminen. Siihen on satsattava varoja ja vaivaa! Huono-osaisuuden ja välinpitämättömyyden periytyminen sukupolvelta toiselle on saatava katkaistuksi.

Huonommilla alueilla ja "huonommissa" kouluissa opiskelevien on saatava riittävät resurssit, jotta he kilpailisivat tasapäin parempiosaisten nuorten kanssa tulevaisuuden työkentillä, kotimaassa ja ulkomailla.

Tämän panostuksen tulee tarkoittaa sitä, että opetuksen tasoa pystytään nostamaan kautta linjan, siihen taloudellisia resursseja satsaamalla (mm. opettajien ja avustajien palkkojen tuntuva parantaminen).

Koulutus tulisi uudistaa vastaamaan nykyistä työvoimantarvetta. On silkkaa resurssien tuhlaamista ohjata valtaosa peruskoulun päättäneistä suoraan lukioon, kun samaan aikaan todellisista kädentaitojen osaajista on huutava pula.

Oikein suunnattu koulutus on tie hyvinvointiin!