Maanpuolustus ja turvallisuus

Maailma on valitettavasti muuttunut turvattomampaan suuntaan ja siihen on reagoitava. Ulkoisen painostuksen tai terrorismin uhka ei missään olosuhteissa saa antaa vaikuttaa suomalaisen yhteiskunnan toimintaan.

Vaihtoehtoja ei ole montaapekka02.jpg

Jo pelkästään Suomen uskottavuuden takia muun maailman silmissä on terrorismin ja järjestäytyneen rikollisuuden vastaista kamppailua tehostettava voimakkaasti mm. palkkaamalla lisää poliiseja. On järkyttävää, että Suomessa koulutetaan poliiseja suoraan työttömyyskortistoon. Se on valtavaa voimavarojen haaskausta.

Suomella on periaatteessa kaksi mahdollisuutta tulevaisuuden turvallisuuspolitiikassa: jatkaa nykylinjalla tai liittoutuminen. Liittoutumisvaihtoehtoja on kaksi: NATO-jäsenyys tai EU:n yhteinen puolustus. Tärkein ero mielestäni on se, että NATO:lla on todellista uskottavaa kykyä puolustaa jäseniään.

NATO-liittymisen vaikutuksista on tehtävä puolueeton ja perusteellinen selvitys. Mahdollisesta NATO:on liittymisestä päättää Suomen kansa, ei yksin eduskunta. Kannatan kansanäänestystä asiasta.

EU:n oma sotilaallinen puolustuskyky on heikko ja sen mahdolliset turvatakuut lähinnä poliittinen solidaarisuuden osoitus eli sotilaallinen paperitiikeri. Koska mm. Venäjän ulkopoliittinen kehitys on ollut viime aikoina arveluttavaa, on Suomen säilytettävä oma uskottava puolustuksensa.

Mutta mikä on paras?

On käsittämätöntä, että Suomi on mennyt mukaan jalkaväkimiinat kieltävään sopimukseen, vaikka vieressä oleva sotilaallinen suurvalta eli Venäjä ei tee samoin. Suomea puolustaa parhaiten suomalainen. Muutoin en näe toistaiseksi juuri muuta uskottavaa keinoa tehostaa Suomen puolustusta. NATO:on liittyminen juuri tällä hetkellä ei ole ajankohtaista.

Reservi on voimavara

Armeijan resurssien ja reservin alasajaminen kuluneella vaalikaudella ovat todella vastuuttomia ratkaisuja uskottavan puolustuksen ylläpitämisen kannalta. Olen ehdottanut reservin jakamista tulevaisuudessa kolmeen osaan: Pääreserviin, sijoitettuun varareserviin ja sijoittamattomaan varareserviin.

Sotilaallisen voiman käyttö on aina viranomaisten vastuulla ja puolustusvoimien johdossa. Katson, että koska puolustusvoimien suorituskyky on tällä hetkellä liian rajallinen on reservin käyttöä laajennettava ja sen koulutus turvattava. Materiaalihankinnat tarvitsevat lisärahoitusta ja uskottavan maanpuolustuksen käsitteen ylläpitäminen kaipaa kustannustehokasta tukea. Edellä esitetty ehdotus antaa puolustusvoimien käyttöön valmiiksi koulutettuja joukkoja.

Uhkia on monia

Rajat ylittävä rikollisuus, huume- ja ihmiskauppa, rahanpesu, talousrikollisuus ja laiton siirtolaisuus on pyrittävä estämään. Kriisit on yritettävä ennaltaehkäistä jo etukäteen. Se tukee demokratiaa, ihmisoikeuksia ja vakaata taloudellista kehitystä. Venäjä-suhteissa on pystyttävä puhumaan myös aroista asioista, kuten ihmisoikeuskysymyksistä ja järjestäytyneestä rikollisuudesta sekä Ukrainan ja Karjalan kysymyksistä.