Talous- ja elinkeinoelämä

Yksityinen omistusoikeus, elinkeinovapaus, rehellinen yrittäjyys ja kova, rehellinen työ ovat vauraan Suomen perusta. Kannustinloukut on purettava ja verojen progressio säilyttävä, jotta työnteko kannattaa aina joutenoloa paremmin.

Kehitys kohti tasaveroa alentaisi työn vastaanottamisen mielekkyyttä heikommin palkatuilla aloilla. Työttömyys tulee yhteiskunnalle aina taloudellisesti ja erityisesti moraalisesti kalliiksi. Työttömyyttä pitää ja on maamme tulevaisuuden vuoksi välttämätöntä alentaa!

Pääpainon tulee olla todellisten työpaikkojen syntymisessä avoimille markkinoille. Erilaisten yritystukien, tukityöllistämistoimien ja verokokeilujen sijasta on suomalaisen työn kilpailukykyä parannettava alentamalla pysyvästi työnantajamaksuja ja palveluiden arvonlisäveroa. Tällä hetkellä suunta on päinvastainen!

Arvonlisävero ja työnantajamaksut olisi syytä porrastaa liikevaihdon mukaan kasvaviksi niin, että maksurasitteet vähenisivät työvoimavaltaisilta pienyrityksiltä. Joustava korkotukilaina ja valtion takuu säilyttäisi työpaikat yrittäjien sukupolvenvaihdoksissa. Yritysten sukupolvenvaihdoksia olisi helpotettava myös poistamalla perintövero.

Pitkäaikaistyöttömät tulisi saada takaisin työelämään, ja ihmisarvoiseen elämään tarvittaessa jopa velvoitetyöllistämisen kautta. Työllistämistoimien tulee olla sellaisia, etteivät ne vie aitoja työpaikkoja. Työpaikat tulee ensisijaisesti pyrkiä säilyttämään ja luomaan ihmisten asuinseuduilla, ei siirtää ihmisiä työn perässä!

Pörssi- ja optiokeinottelu on laitettava kuriin ja 1990-luvun pankkitukimiljardit on palautettava niille, joille ne kuuluvat eli veronmaksajille. Perussuomalaiset ja minä korostamme, että hyvä työllisyys ja pohjoismainen hyvinvointivaltio eivät ole toistensa vastakohtia, vaan tukevat toisiaan.