Maanpuolustustalkoot uskottavan puolustuksen turvaamiseksi

Kansalaiskeräys reservin kertausharjoitusten ja vapaaehtoisen maanpuolustuksen tukemiseksi

Tasavallan hallitus on, vedoten vallitsevaan taloudelliseen tilanteeseen, ilmoittanut olevansa pakotettu leikkaamaan reservin kertausharjoitusmäärärahoja, mikä on käytännössä lopettanut lähes kokonaan kertausharjoitukset. Tällä ja kansainvälisillä tapahtumilla on ollut alentava vaikutus kansalaisten turvallisuudentunteeseen ja maanpuolustustahtoon sekä reservin ja sitä kautta puolustusvoimien suorituskykyyn.

Eri maanpuolustus- ja kansalaisjärjestöt keräsivät rahaa armeijan lentokonehankintoihin jo itsenäisyytemme alkuvuosikymmeninä. Kaikki varmaankin muistavat myös sotien ajan kultasormusten vaihtamisen rautasormuksiin. Lastensairaalaan kerätään parhaillaan rahaa kansalaiskeräyksellä. Turvataksemme näille pienille ja Suomelle mahdollisuuden varttua ja kehittyä rauhanoloissa on maanpuolustuksen oltava kunnossa.

Isänmaatamme koetelleissa suurissa käännekohdissa ovat suomalaiset puhaltaneet yhteen hiileen ja selviytyneet. Nyky- yhteiskunnan uudet vaatimukset vaativat uusia toimenpiteitä maanpuolustustahdon ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Maanpuolustustahto on puolustuskykymme perusta.

Suomalaisten maanpuolustustahto on kansainvälisestikin verrattuna erittäin korkea. Eri reserviläisyhdistysten kannat asiaan ovat olleet täysin selkeitä. Näin ollen olen vakuuttunut siitä, että keräys onnistuisi hienosti ja sillä olisi maanpuolustustahtoa ja yleistä uskoa huomiseen kohottava vaikutus. Samalla se olisi selkeä signaali kansalaisilta päättäjille.

Kansakuntana suurin meitä suomalaisia yhdistävä tekijä on rauhan ja järjestyksen kaipuu, jonka yhtenä osatekijänä on vahva maanpuolustustahto. Maanpuolustustahto on tekoja, valmiutta ja vastuuta ei vain tätä hetkeä, vaan myös tulevaisuutta varten.

Keräystä toteuttamaan ryhdyttäessä on tärkeää, että puolustusvoimat ja eduskuntapuolueiden enemmistö hyväksyy sen päämäärän. Eri reserviläis- ja maanpuolustusjärjestöjen (esim. RES, RUL ja maanpuolustusnaisten liitto) tulisi sitoutua keräykseen ja keskuudestaan valita edustajat työryhmään, joka kävisi tarpeelliset neuvottelut pikaisesti ja toimisi keräyksen johtoportaana.

Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK) toimisi koordinoivana yhdistyksenä ja hakisi luvat itse keräykseen. MPK:n nimeämä edustaja toimisi keräyksen toiminnanjohtajana. Johtoryhmä määräisi keräysorganisaation koon ja toimipaikan.

Itse keräyksen toteuttamiseen on monta mahdollisuutta. Suora rahakeräys rahalippaisiin ja keräystilille tai sitten esim. toteutettavan maanpuolustustalkoomerkin myyminen. Merkki voisi olla esim. tyylitelty heraldinen kuusenoksatunnus tai vastaava. Kampanja-aika ei saisi olla liian pitkä, jotta itse keräyksestä saatuja tuottoja ei kulutettaisi keräys- mainos ym. kustannuksiin.

Alkupääoma mainostamiseen voitaisiin hakea eri maanpuolustukseen sitoutuneiden säätiöiden ym. rahastojen varoista, mikäli reserviläisjärjestöt ja valtiovalta eivät katso siihen itse voivansa sitouttaa varojaan. Keräyksen tai talkoomerkin myymisen voisi suorittaa paikallisiin reserviläisjärjestöihin kuuluvat miehet ja naiset sekä esim. R-kioskit. Myös nettikeräysmahdollisuus tulee huomioida.

Kertausharjoitustarve on puolustusvoimien mukaan n. 70 000 miestä/vuosi. Nyt on kertautettu vain murto-osa tarpeesta. Keräyksellä tukisimme omaa maanpuolustustamme niin reservin kertausharjoitusten kuin vapaaehtoisen maanpuolustustyön saroilla. Tämä olisi lisäksi vahva signaali muualle siitä, että Suomi on edelleen valmis puolustamaan itseään kaikissa tilanteissa. 

Pekka M. Sinisalo

Uudenmaan Perussuomalaisten puheenjohtaja, Perussuomalaisten puoluehallituksen jäsen